Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Tiền Giang


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lương Thực Hiệp Lợi 2

Mã số thuế: 1200460990

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: ấp Quí Phước - Xã Nhị Quý - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Cửu Long

Mã số thuế: 1200460422

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Số 31/5B Lê Thị Hồng Gấm - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Trần Ngọc Hùng ( TG 1152)

Mã số thuế: 1200104343-257

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Lê Văn Chiến ( TG 4564 )

Mã số thuế: 1200104343-258

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


DNTN Lưu Bằng

Mã số thuế: 1200461017

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: ấp Phú nhuận - Phú Mỹ - Huyện Tân Phước - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Chi Nhánh CTy Lương Thực Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900100406-001

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: ấp Tân Thuận Bình Đức - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Hiệu Thuốc Số 58

Mã số thuế: 1200445311-067

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 868 khu IV - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


DNTN Tân Phú

Mã số thuế: 1200225806-001

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Cai lậy - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo

Mã số thuế: 1200460447

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Ô2, Khu 1Thị Trấn Chợ Gạo - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


CH Xăng Dầu Số 21

Mã số thuế: 1200100370-035

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Xã Đông Hoà - Huyện Châu Thành - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...